Projektinformációk

E menüpontban bemutatjuk a projektet, s tájékozódhat a beruházással kapcsolatos fontos információkról.Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 13.996.501.042 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015


A projekt bemutatása

A partvédőművek nagy részének magassága és műszaki alkalmassága a korábban használatos, alacsonyabb vízszintekhez igazodnak. A partvédőművek és a mögöttes területek magasságának többsége már nem felel meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában. A korábban rossz technológiával és nem kellő minőségű anyaghasználattal épített, mára rossz állapotú partvédőművek találhatók a beruházás helyszínein. A tó körül az 1960-as és 1970-es években épült vasbeton szerkezetű partfalak sem környezeti, sem társadalmi-gazdasági szempontból nem felelnek már meg a kor követelményeinek. Többségük elavult, romló állagú és nem megfelelő magasságú. A jelenlegi partfal egyes szakaszain a partfal rekonstrukció szükségszerű annak érdekében, hogy a fenntartási munkálatok ellátása biztosítható legyen.

A feliszapolódott csatornákon a belső vízmozgások, öblítési lehetőségek nincsenek, vízcsere hiányában az iszap minősége romlik, a meglévő nádas-állomány károsodik. Az öblökben a feliszapolódás miatt minden tevékenység megszűnhet, a víz megközelíthetősége csökken, a turisztikai tevékenyég akadályozva lesz, az élővilág károsodhat.

A Velencei-tó északi részének vízgyűjtő területéről több kisebb vízfolyás is szállít vizet. A terület nagy része erózió által veszélyeztetett. A meredek domboldalak kertművelésbe vont területeiről és a szántóterületekről könnyebben lemosódik a termőréteg, ráadásul a parcellák kiosztásából adódóan a művelés iránya is az eróziónak kedvez. Ugyancsak több út, utca is a víz mozgásának irányával párhuzamos, ami a nagy elragadó erő kialakulásának kedvez. Az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadék a talaj lemosódását okozza. A lemosódott talaj nagy része a vízfolyásokba mosódik. A szállított hordalék, amely a vízfolyásban nem tud kiülepedni, a Velencei-tóba jutva annak feliszapolódását eredményezi, és ronthatja a vízminőséget.

A projektterületen a vízminőség-védelmi cél mellett, fokozottan figyelembe kell venni a természetvédelmi célkitűzéseket is. A Velencei-tó vonatkozásában az elmúlt évtizedek során a halak ívására alkalmas partszakaszok szinte teljesen megszűntek. Szükséges megóvni a még ívásra alkalmas partszakaszokat, vagy egyes területeken végzett kisebb környezeti átalakításokkal a halak természetes szaporodását elősegíteni.

  Tervezett munkák

  A megvalósítás során az alábbi résztevékenységek elvégzése tervezett:

 • Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése
 • • Vízfolyások (A3-árok, Bella-patak, A4-árok, Kelta-árok, Pákozdi-ér, Laposkúti árok, Sukorói-ér) medrének kiszélesítése
  • Kisvízi meder kialakítása a Csontréti-patak torkolati részén
  • Meglévő sankolóterek tisztítása (Csincsa-árok, Csónakházi-árok, VIB4-árok)
 • Partfal-rekonstrukció
 • • A 49 partszakaszból 47 partszakasz esetében tervezünk létesítményeket és átalakításokat.
 • Kotrás
 • • Öbölkotrás 25 partszakaszon
  • Védett természeti területen végzett áramlásjavító kotrás 11 helyszínen
 • Zagytér-kialakítás
 • • Cserepes-szigeti zagytározó kialakítása
  • Gárdonyi zagytározó kialakítása
 • Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása
 • • Gárdony közigazgatási területén 2 fenntartható halbölcső, ill. 5 természetes ívóhely,
  • Sukoró közigazgatási területén 1 természetes ívóhely kialakítása.
 • Nádmonitoring és nádgazdálkodási terv készítése

  A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:

 • Átépítésre kerülő partfalak és hozzá kapcsolódó létesítmények hossza: 29 km
 • Hordalékfogó tározók kialakítása a betorkolló vízfolyásokon (db): értéke a projekt jelen fázisában nem adható meg, az engedélyes tervek készítésének időszakában rögzíthető
 • Természetes ívóhelyek és halbölcsők kialakítása: 8 db
 • Vízminőség és áramlásjavító kotrások: 114.150 m3

  A projekt megvalósulásának nem számszerűsíthető céljai:

 • A partvédőművek korszerűsítése megfelelő magasság kialakításával.
 • A projekt megvalósulásával az érintett területeken a jelentős mennyiségű tápanyagot és algaspórát tartalmazó üledékkotrás hatására javul a vízminőség. Az algásodás mértéke csökken a kotrás után.
 • A partfal rekonstrukció keretében a tó arculatához illeszkedő megoldások valósulnak meg, javul a part és a vízfelület megközelíthetősége, ami a későbbi fenntartási munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen.
 • A projekt keretében megvalósítandó vízminőségi hordalékfogó tározók kialakításának következményeként a teljes projektterületről jelentős mennyiségű hordalék visszatartására nyílik lehetőség.
 • Az ívóhelyek és halbölcsők kialakításával a halak szaporodásukhoz természetközeli élőhelyet találnak, a sekély víz és vízpart számos élőlénynek nyújt majd táplálkozó- és szaporodóhelyet.
 • Összességében a tópart látványa módosul a várható beavatkozások következtében, a leromlott műszaki állapotú partvédelmi létesítmények kiváltása, javítása kedvező állapotot eredményez.

Partnerek

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/ 225-44-00

www.ovf.hu


Konzorciumi partner

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefon: 22/315-370

www.kdtvizig.hu


Tervező és kivitelező

VELENCE 2016 KONZORCIUM

Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: 1/883-14-00

www.colas.hu

Swietelsky Magyarország Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Telefon: 1/889-64-00

www.swietelsky.hu

Mérnök

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest Angyalföldi út 30-32. B. ép. fsz.2

Telefon: 56/378-201


PR és tájékoztatási feladatok

EPS Kereskedőház Kft.

2030 Érd, Dévai u. 56. A2. ép.

Telefon: 20/999-9221