Események

E menüpontban tájékozódhat a projekttel kapcsolatos eseményekről.


2023. június 23-án megtartották a projekt ünnepélyes zárórendezvényét

A projektben tervezett fejlesztések megvalósultak, melynek eredményeiről a Kedvezményezetti Konzorcium ünnepélyes keretek között megtartott zárórendezvényen tájékoztatta a meghívott vendégeket. A projekt fő célkitűzése az elavult, érvényben lévő jogszabályoknak nem megfelelő műszaki kialakítású partvédőművek rekonstrukciója volt, azonban a tervezésnél számos, a természetvédelmi értékek megőrzésére irányuló fejlesztés megvalósítását is szem előtt tartották. A rendezvényen Horváth Angéla műszaki igazgató-helyettes asszony köszöntőjét követően a kivitelezési munkálatokat végző vállalkozói konzorcium képviseletében Wendl Péter építésvezető tartott előadást, amelyben szemléletes fotókon mutatta be a megszépült Velencei-tavat, a projekt keretében kialakított, felújított létesítményeket. Rövid ünnepi műsort követően a vendégek megtekinthették a projekt eredményeit bemutató kisfilmet is. Ezt követően a résztvevőknek egy kis állófogadáson kötetlen formában nyílt lehetőségük további eszmecserére.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.
A projektzárásról kiadott sajtóközlemény itt megtekinthető.

Újabb sajtónyilvános lakossági tájékoztatóra került sor

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt kivitelezési munkálatainak befejezésével a projektet megvalósító konzorcium 2023. június 20-án sajtónyilvános rendezvényre invitálta az érdeklődőket, ahol az elkészült létesítményekről, a természetvédelmi értékek megőrzését szem előtt tartó beavatkozások részleteiről kaptak tájékoztatást a résztvevők. A rendezvénynek a pákozdi Kossuth Lajos Művelődési Ház adott otthont. A projektben megvalósított fejlesztéseket Horváth Angéla, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettese mutatta be, majd a projekt műszaki tartalmát szemléltető rövid kisfilmet is megtekinthették a jelenlévők. A rendezvény második felében a résztvevők választ kaptak az őket leginkább érdeklő kérdésekre, egyebek között arra is, hogy a kivitelezés vízminőségre és magasabb rendű élővilágra gyakorolt hatását milyen vizsgálatokkal követték nyomon a beruházás ideje alatt.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

Lezajlott a projekt második sajtónyilvános study tour-ja

A projektet megvalósító Kedvezményezetti konzorcium 2023. április 28-án sajtónyilvános helyszíni bejárás (Study Tour) keretében biztosított lehetőséget az érdeklődők számára a már megvalósított természetvédelmi projektelemek megismerésére. A meghívottak rendhagyó módon egy speciális „tanulmányút” keretében hajós kirándulást tettek a Velencei-tavon, amely során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében Kiss Péter természetvédelmi őrkerület-vezető szemléltető előadáson keresztül mutatta be a Velencei-tó természeti értékeit és a projekt természetvédelmi elemeit. A kivitelezési munkálatok részeként az áramlásjavító kotrások során kiemelt mederanyagból költőszigetek, valamint úgynevezett „ívóhelyek” és „halbölcsők” jöttek létre. Az élőhelyek valamint a biológiai sokféleség megőrzésében való kiemelkedően fontos jelentőségükről is tájékozódhattak a rendezvényen megjelent érdeklődők.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

Újabb Sajtónyilvános konferenciát rendeztek a projekt kapcsán

A projektet megvalósító konzorcium 2021. június 30-án szakmai konferenciát tartott, ahol a meghívott érdeklődők szakmai előadásokon keresztül megismerhették a projekt keretében megvalósult kivitelezési munkálatok eredményeit, azok kapcsolódását a kitűzött természetvédelmi célokhoz, valamint tájékozódhattak a további tervezett fejlesztésekről, a jövőbeni célkitűzésekről.
A konferencián Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos köszöntőjét követően Rosza Péter, a VIZITERV Consult Kft. ügyvezetője mutatta be a projekt során alkalmazott partfalépítési technológiákat, kiemelve, hogy a megfelelő építési módszer alkalmazásával a tervezés során mindvégig fokozottan szem előtt tartották az adott terület jellegét, valamint a későbbi üzemeltetési igényeket. A kivitelezők a gyártóval együttműködve olyan egyedi műszaki megoldásokat dolgoztak ki a függőleges partvédőművek építésére, melyeket a projekt kivitelezési munkálatainak teljesítésénél alkalmaztak első ízben.
Több projektelem megvalósítása is természetvédelmi (élőhelyvédelmi) célokat szolgál. A természetes partszakaszokon ívóhelyek és halbölcsők kialakítása történt, amely lehetővé teszi az őshonos halállomány természetes szaporodását, ivadéknevelését. A természetvédelmi területeken megvalósított áramlásjavító kotrások során kiemelt mederanyagból költőszigetek kerültek kialakításra, melyek számos madárfajnak nyújtanak otthont. Ezek megvalósításáról, előnyeiről valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítása során tanúsított környezetbarát attitűdről tartott előadást Csihar László a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.
A konferencia során kicsit kitekintve a projekt kereteiből a további tervezett velencei-tavi fejlesztésekhez kapcsolódva Páll Ákos a Planbau Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, építész tervezője tartott előadást a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Velencei-tónál történő létrehozásáról, a beruházás vonatkozásában előkészített fejlesztésekről és azok jövőbeni megvalósításáról.
A konferencia záró előadásában Wendl Péter, a Colas Alterra építésvezetője bemutatta a megvalósított kivitelezési munkálatokat, valamint tájékoztatta az érdeklődőket a tervezett fejlesztésekről. Az uniós forrásból nem támogatható tevékenységek megvalósítására Magyarország kormánya további, több mint 500 millió Ft-ot biztosít, melynek köszönhetően 8 helyszínen újulhatnak meg Gárdony, Velence és Sukoró területén a csónakkikötők vendégmólói. A munkálatok a tervek szerint 2023-ban fejeződnek be, de jó hír a fürdőzni vágyóknak, hogy a beruházásnak ebben a fázisában a Velencei-tó körüli strandok nem érintettek, azok zavartalanul látogathatók.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


Sétahajózás a Táj Nemzetközi Napja alkalmából

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2017-től október 20-án ünnepeljük a Táj Nemzetközi Napját. Az idén a táj és a víz kapcsolata, valamint a vízhez köthető természeti értékeink megőrzéséért vállalt felelősség állt a nemzetközi figyelem középpontjában. A kezdeményezéshez és a nap köré épülő programsorozathoz a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt tematikáját érintő, általános iskolás gyerekeknek szóló programmal csatlakozott.

A projektben megvalósuló fejlesztések, célként kitűzött eredmények bemutatása kiváló támpontot nyújtott, hogy az Igazgatóság érzékeltesse a megvalósuló tevékenységek pozitív környezetformáló hatásait, támogatva a jövő generációjának környezettudatos, természeti értékeinket megóvó szemléletének formálódását.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2019. október 16-án velencei-tavi sétahajózással egybekötött élménytúrára invitálta a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolájának tanulóit, szemléltetve a Velencei-tó természeti értékeit és az emberi beavatkozások pozitív eredményeit. A diákok képet kaptak a Velencei-tó állat- és növényvilágáról, vízminőségéről, a projektben megvalósítandó fejlesztésekről, ökológiai célkitűzésekről, valamint a velük kapcsolatban fellelhető összefüggésekről.


Sajtónyilvános lakossági rendezvényt tartottak a projekt kapcsán

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projektet megvalósító konzorcium 2019. április 23-án sajtónyilvános lakossági rendezvényt tartott, ahol az érdeklődők és a sajtó képviselői első kézből, dr. Csonki István, a KDTVIZIG igazgatójának, és Görbedi László, a kivitelezést végző Velence 2016 konzorcium képviselőjének tolmácsolásában ismerhették meg a projekt főbb elemeit, illetve a kivitelezés jelenlegi állását.
Az előadások után a jelenlévők feltehették a projekttel kapcsolatos kérdéseiket, amelyekre a jelenlévő előadók adták meg a válaszokat.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.
Az eseményen bemutatott prezentáció a Dokumentumok menüpont alatt megtekinthető.
Az eseményen levetített, a munkálatok jelenlegi állását bemutató kisfilm ide kattintva tekinthető meg.


Sajtónyilvános konferenciát rendeztek a projekt kapcsán

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projektet megvalósító konzorcium 2019. február 27-én konferenciát tartott, ahol az érdeklődők szakmai előadásokon ismerhették meg a tervezés és kivitelezés főbb projektelemeit.
A konferencián Dr. Pomogyi Piroska hidrobiológus (Országos Vízügyi Főigazgatóság) mutatta be a Velencei-tó nádasaival, az élőhelyek rekonstrukciójával kapcsolatba hozható összefüggéseket. Előadásában elhangzott: a nádasok jelenléte nagyban hozzájárul a partvédőművek jó állapotának fenntartásához, így az öbölkotrások és a partfalrekonstrukció során is kiemelt szempont azok állományának megőrzése, a vegetációt védő technológiai javaslatok kidolgozása. A projekt során az áramlásjavító kotrások és a költőszigetek létesítésén keresztül nádas-rehabilitációs és élőhely-rekonstrukciós tevékenységek is megvalósulnak. A folyamatos monitorozással a kivitelezés növényzetre gyakorolt hatása is nyomon követhetővé válik.
A tó őshonos halállományára gyakorolt várható hatásokról Pálinkás Imre Pál halgazdálkodási szakügyintéző (Magyar Országos Horgász Szövetség) előadásán keresztül tájékozódhatott a hallgatóság. Mint azt kiemelte: a projekt egyik jelentős elemében a még kiépítetlen partfalú területeken ívóhelyek és halbölcsők kialakítása történik. Ezáltal a halállomány és a vízparti élőlények szaporodásukhoz természet közeli élőhelyeket találnak a sekély vízben és a parton.
A konferencia záró előadásában a természetvédelmi területen kialakítandó költőszigetek kapcsán Csihar László tájegységvezető (Duna-Ipoly Nemzeti Parki Igazgatóság) előadásában bemutatásra került a tó rejtett madárvilága és a velencei-tavi madárpopuláció védelmének fontossága és annak fokozott figyelembe vétele a projekt kivitelezése során.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.
Az eseményen bemutatott prezentációk a Dokumentumok menüpont alatt megtekinthetők.


Lezajlott a projekt első sajtónyilvános study tour-ja

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projektet megvalósító konzorcium 2018. szeptember 4-én helyszíni bejárás keretében biztosított lehetőséget az érdeklődők számára a projekt kivitelezési helyszíneinek megtekintésére, a folyamatban lévő munkálatok ismertetésére. A meghívottak egy speciális „tanulmányút” keretében körbehajózták a tavat, amely során jó látható volt, hogy több partszakaszon is megtörtén már a vendégmólók elbontása és megtekinthetők voltak a terület- előkészítési munkálatok a Cserepes-szigeti zagytéren. Betekintést nyerhettek abba is, hogy megkezdődött a dinnyési MOHOSZ csónakkikötő kotrása, mely során a kitermelt mederanyagot vízi úton szállítják a Cserepes-szigeti zagytérre. A leglátványosabb projekthelyszín a sukorói evezőspálya területe volt, ahol már elbontásra került a függőleges partfal, és látható a kivitelező által a végleges partfal építési technológiájának bemutatására kialakított mintaszakasz. Az eseményen a projekt kivitelezési helyszíneit a kivitelező VELENCE 2016 Konzorcium részéről Frey Márton területi igazgató mutatta be.

A meghívó itt megtekinthető.
Az eseményen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


Nyílt napot tartottak általános iskolás gyerekeknek

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projekt fő célja a Velence-tó vízminőségének javítása, a part menti területek természetes állapotának megőrzése, a jó ökológiai állapot elérése. Mindezen fejlesztések későbbi sikeres fenntartásában kulcsszerepet játszik a következő generáció környezettudatos elkötelezettsége. Ezt erősítendő a projekt része a tó környékén élő fiatalok bevonása, tájékoztatása is. Ezért a projekt kommunikációs vállalásának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felső tagozatos iskolásoknak nyílt napokat szervezett az agárdi Tófelügyelőségen. A program során a fiatalok képet kaptak az Igazgatóság feladatairól és a tó élővilágáról. A rendezvény keretében a diákok előadásokon, ismeretterjesztő játékokban és érdekes gyakorlati feladatokban vehettek részt. Először a gyerekek előadást hallgattak meg az Igazgatóság munkatársától a vízügyi ágazat feladatairól, a Velencei-tó sokszínűségéről, illetve magáról a projektről is. Ezután a Tófelügyelőség területén különböző helyszíneken ismerhették meg a Velencei-tó élővilágát játékos kártyák segítségével, illetve a stég mentén végigsétálva. Megszemlélték a hidrometeorológiai állomás műszereit melyek nélkülözhetetlenek a tó vízgazdálkodásában és a tájékoztatási feladatok ellátásában, a rögtönzött kisebb árvízvédelmi gyakorlaton pedig maguk is kipróbálhatták a gátépítést homokzsákokból.

Nyílt napok időpontja:
2018. június 11. és 13. Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola
2018. szeptember 13. Velencei Zöldliget Általános Iskola


Újabb lakossági fórumokra került sor:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt előrehaladásának ismertetésére két lakossági fórumot tartott a kedvezményezett Konzorcium. A fórumokon elsőként a kedvezményezett Konzorcium részéről Oláh Zoltán osztályvezető ismertette az előkészítő tervezési feladatok aktuális állapotát, az őszi lakossági fórumok óta elért eredményeket. Majd pedig a tervező, kivitelező VELENCE 2016 Konzorcium tájékoztatta a megjelent érdeklődőket a 2018. évre tervezett kivitelezési munkálatokról, elsősorban a települést érintően. Ezt követően lehetőség nyílt az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására, észrevételek megvitatására.

A lakossági fórumok helyszínei és időpontjai: Gárdony, 2018. február 28. 17.00 óra, Nemzedékek Háza

A meghívó itt letölthető
A Lakossági Fórumon készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


Velence, 2018. február 27. 17:00 óra, Velence Korzó

A meghívó itt letölthető
A Lakossági Fórumon készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


A rendezvényeken részt vett:
L. Simon László országgyűlési képviselő
Dr. Csonki István igazgató, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Oláh Zoltán osztályvezető, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vona Szabolcs területi főmérnök, VELENCE 2016 Konzorcium
Décse Sándor projektvezető mérnök, Mérnök szervezet

A program egységesen a követkző volt:
16:30-17:00 Előadók, vendégek fogadása
17:00-17:05 Előadók, vendégek köszöntése, az előadók bemutatása
17:05-17:45 Tájékoztató előadások:
17:05-17:25 Kedvezményezett Konzorcium előadása
17:25-17:45 VELENCE 2016 Konzorcium előadása
17:45-18:30 Kérdések, hozzászólásokLezajlott a projekt sajtónyilvános, ünnepélyes nyitórendezvénye

Helyszín: VVSI Sport Hotel, 2484 Gárdony, Tópart u. 17.
Időpont: 2017. december 14. 12.00 óra
Program:
11:30-12:00 Regisztráció
12:00-12:20 Köszöntők:

  • Somlyódy Balázs főigazgató, OVF
  • Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő
  • L. Simon László országgyűlési képviselő
12:20-12:55 A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt bemutatása, Előadó: Dr. Csonki István igazgató, KDTVIZIG
12:55-13:05 Ünnepi Műsor
13:05-14:00 Állófogadás

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017. december 14-én megtartotta a projekt nyitórendezvényét. A rendezvény helyszínét a Velencei-tavi Vízi Sportiskola biztosította.

Meghívó letöltése >>

A rendezvényen köszöntőt mondott Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki igazgatóhelyettese, Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és L. Simon László országgyűlési képviselő. Ezt követően Dr. Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója bemutatta a projektet és ismertette a projektben tervezett fejlesztések megvalósításának szükségességét. A rendezvény lezárásaként színvonalas néptáncbemutatót tekinthettek meg a meghívottak, majd a rendezők állófogadáson látták vendégül a megjelenteket.

A projektnyitó rendezvény fotói a "Galéria" oldalon tekinthetők meg >>

Lakossági fórumokat tartottak a projekt által érintett településeken

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt ismertetésére lakossági fórumot tartott a kedvezményezett konzorcium. A rendezvényen a projekt megvalósításában közreműködő szervezetek képviselői bemutatták a projektet és ismertették a projektben tervezett fejlesztések megvalósításának szükségességét, kiemelve a települést érintő fejlesztéseket. Ezt követően lehetőség nyílt az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására, észrevételek megvitatására.

Lakossági fórumot tartottak:

Velencén, 2017. október 9. 17.00 órakor, a Velence Korzón

A meghívó itt letölthető
A Lakossági Fórumon készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


Sukorón, 2017. október 3-án 17 órakor, a Kultúrházban

A meghívó itt letölthető
A Lakossági Fórumon készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.


Gárdonyban, 2017. szeptember 25-én 17 órakor, a Nemzedékek Házában

A meghívó itt letölthető
A Lakossági Fórumon készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.A rendezvényeken részt vett:
Kedvezményezett képviselői (OVF és KDTVIZIG Konzorciuma)
Tervező és kivitelező konzorcium képviselői
Mérnök szervezet képviselője
Meghívottak
Érdeklődők

A program egységesen a követekző volt:
16:30-17:00 Előadók, vendégek fogadása
17:00-17:05 Előadók, vendégek köszöntése, az előadók bemutatása
17:05-17:35 Prezentációk:
17:05-17:20 KDTVIZIG prezentációja
17:20-17:35 Velence 2016 Konzorcium prezentációja
17:35-18:00 Kérdések, hozzászólások