Velence

Akadálymentes változat

Az alábbiakban weboldalunk akadálymentes verzióját tekintheti meg.

A projekt adatai

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 13.996.501.042 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015


A projekt bemutatása

A projekt közvetlen célja a Velencei-tó vízminőségének fenntartható javítása, a part menti területek természet-közeli állapotának magasabb színvonalú megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja, mindezekkel a Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésének biztosítása.

Közvetett módon cél a tóparti szolgáltatások ökoturisztikai szempontú újrapozícionálásának támogatása és azok környezettudatos használatának és hozzáférhetőségének elősegítése - a környezetminőség komplex és fenntartható fejlesztésén keresztül.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. számú melléklete a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című projektet kiemelt projektként nevesíti. A projekttel szembeni szakmai elvárások: a Velencei-tavi partfal rehabilitációs munkálatainak elvégzése, amely munkálatok eredményeként javul a Velencei-tó VKI szerinti állapota.


A partvédőművek nagy részének magassága és műszaki alkalmassága a korábban használatos, alacsonyabb vízszintekhez igazodnak. A partvédőművek és a mögöttes területek magasságának többsége már nem felel meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában. A korábban rossz technológiával és nem kellő minőségű anyaghasználattal épített, mára rossz állapotú partvédőművek találhatók a beruházás helyszínein. A tó körül az 1960-as és 1970-es években épült vasbeton szerkezetű partfalak sem környezeti, sem társadalmi-gazdasági szempontból nem felelnek már meg a kor követelményeinek.

Többségük elavult, romló állagú és nem megfelelő magasságú. A jelenlegi partfal egyes szakaszain a partfal rekonstrukció szükségszerű annak érdekében, hogy a fenntartási munkálatok ellátása biztosítható legyen. A feliszapolódott csatornákon a belső vízmozgások, öblítési lehetőségek nincsenek, vízcsere hiányában az iszap minősége romlik, a meglévő nádas-állomány károsodik. Az öblökben a feliszapolódás miatt minden tevékenység megszűnhet, a víz megközelíthetősége csökken, a turisztikai tevékenyég akadályozva lesz, az élővilág károsodhat.

A Velencei-tó északi részének vízgyűjtő területéről több kisebb vízfolyás is szállít vizet. A terület nagy része erózió által veszélyeztetett. A meredek domboldalak kertművelésbe vont területeiről és a szántóterületekről könnyebben lemosódik a termőréteg, ráadásul a parcellák kiosztásából adódóan a művelés iránya is az eróziónak kedvez. Ugyancsak több út, utca is a víz mozgásának irányával párhuzamos, ami a nagy elragadó erő kialakulásának kedvez. Az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadék a talaj lemosódását okozza. A lemosódott talaj nagy része a vízfolyásokba mosódik. A szállított hordalék, amely a vízfolyásban nem tud kiülepedni, a Velencei-tóba jutva annak feliszapolódását eredményezi, és ronthatja a vízminőséget.

A projektterületen a vízminőség-védelmi cél mellett, fokozottan figyelembe kell venni a természetvédelmi célkitűzéseket is. A Velencei-tó vonatkozásában az elmúlt évtizedek során a halak ívására alkalmas partszakaszok szinte teljesen megszűntek. Szükséges megóvni a még ívásra alkalmas partszakaszokat, vagy egyes területeken végzett kisebb környezeti átalakításokkal a halak természetes szaporodását elősegíteni.

Tervezett munkák

A megvalósítás során az alábbi résztevékenységek elvégzése tervezett:

o Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése

o Partfal-rekonstrukció

o Kotrás

o Zagytér-kialakítás

o Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása

o Nádmonitoring és nádgazdálkodási terv készítése

Projekt eredmények

A Velencei-tó hazánk harmadik legnagyobb sekélyvízű természetes tava. Különleges adottságokkal rendelkező, nádasokkal tarkított, sekély vízű tó, amely a nyári időszakban gyorsan felmelegszik és fürdőzésre alkalmas állapotát általában hónapokon keresztül megőrzi. Kedvező természeti és földrajzi tulajdonságainak, valamint a mederszabályozásnak köszönhetően hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike. Emellett jelentős természetvédelemi értékkel bír: a Természet védelméről szóló törvény által ex-lege szikes tóként védett természeti terület, meglehetősen széles és színes, de ugyanakkor sérülékeny élővilággal.


A térség fejlesztésére az érintett települési önkormányzatok bevonásával 2015. évben egységes koncepció készült, amely figyelembe vette a tó környéki települések egyedi elképzeléseit is. Az elkészített tanulmányterv a Velencei-tó és környezete komplex fejlesztési elképzeléseit alapvetően három műszaki probléma köré csoportosította, úgymint:

  • partvédelem,
  • hordalékfogó tározók,
  • és belterületi vízrendezés.

A tanulmánytervekben ismertetett, a Velencei-tavat átfogóan érintő műszaki elképzelések közül a projektben azon elemeket választottuk ki, amelyek KEHOP pályázat keretében támogatható tevékenységek voltak. Ezért a beruházás elsősorban az elavult vasbeton szerkezetű partvédőművek rekonstrukciójára koncentrált egyéb, a táj adottságait, valamint természetvédelmi és társadalmi igényeket szem előtt tartó beavatkozások mellett.


A Velencei-tó megújulását elősegítő projekt jelentőségét nem csak az elnyert támogatás összege adja, hanem az érintett közösségek – a helybeliek, a nyaralók, a sportolni, horgászni vágyók – életére gyakorolt hatása is.


A beruházás tervezési munkálatai 2017-ben kezdődtek meg, majd a kivitelezés megkezdését követően, 2018-tól a tó látképe jelentős átalakuláson ment keresztül.


A beruházás fő eleme az 1960-as, ’70-es években több ütemben megépült és a tó arculatát alapvetően meghatározó partvédőművek felújítása volt, tekintve, hogy azok mind műszaki kialakításukban, mind esztétikai minőségükben kifogásolhatók és több helyen balesetveszélyesek voltak, magasságuk pedig nem felelt meg a vonatkozó szabályozásnak.


A beavatkozások során 47 helyszínen újultak meg a partvédőművek: az elavult, magassághiányos partfalak átépítése több különböző technológia alkalmazásával történt, igazodva az adott helyszín jellegéhez és az üzemeltetés során felmerülő speciális igényekhez. A sukorói evezőspályán a korábbi függőleges partvédőmű helyett rézsűs partfal épült, amely a hullámokat szinte teljes mértékben elnyeli, így az evezőspálya az átépítést követően már 2019 őszén otthont adhatott a World Rowing Masters Regatta evezősversenynek.


Minden építési helyszínen kiemelt figyelmet kapott a korábban megtelepedett part menti nádas állomány épségének megőrzése, így a védelmüket szem előtt tartva zajlott a kivitelezés. Kilenc helyszínen természetes, ún. „lídós” partszakasz lett kialakítva a tó természetes tisztulásának elősegítése érdekében.


A Velencei-hegység meredek lejtőiről az eróziós folyamatok eredményeként az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű hordalék érte el a tavat, amely jellemzően a befolyó vízfolyások öbleiben, valamint a nádasok közötti csatornák környezetében halmozódott fel. A szállított és lebegtetett hordalékkal együtt érkező tápanyagok hosszú távon a vízminőség romlását eredményezhetik. A természetvédelmi területeken az éghajlatváltozással összefüggésben lejátszódó másodlagos elszikesedési folyamat a növényzet pusztulását és szintén vízminőségromlást idézhet elő.


A betorkolló vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése, továbbá a természetvédelmi területen elvégzett áramlásjavító kotrások egyaránt hozzájárulnak a vízminőség javulásához.


A természetvédelmi területen 11 helyszínen elvégzett áramlásjavító kotrásokkal kialakított mesterséges csatornák pedig az áramlás elől elzárt, lefűződött területek élő vízzel való összekapcsolását biztosítják. A kiemelt mederanyag egy részéből költőszigetek lettek kialakítva a nádas lápi részén, mely számos, tó körül fészkelő madárfajnak nyújt otthont.


A vízfolyások vagy csapadék bevezetések torkolati szakaszainak kis öblei összesen 25 helyszínen tisztultak meg a hulladéktól és a felhalmozódott lágy iszaptól. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében a projekt keretében épített zagytározókkal együtt immár 4 helyszínen biztosított a vízminőségvédelmi kotrásból származó anyag elhelyezése.


A különböző helyszíneken elvégzett kotrásokkal több mint 150 ezer m3 lágy, tápanyagokban dús mederüledéktől és szerves fenékiszaptól szabadult meg a tó.


A halállomány természetes szaporodásának és a honos halfajok visszatelepítésének érdekében kialakított 6 db természetes ívóhely és 2 db ún. „halbölcső” segíti elő, hogy a halak szaporodásukhoz természetközeli élőhelyeket találjanak. Az ívóhely megfelelő vízállás mellett természetes és biztonságos környezetet biztosít a szaporodáshoz, a halbölcsők időszakosan üzemelnek majd, mesterséges vízszinttartás mellett.


A projekt keretében megújult a HIDRO kikötő is. A cél a Velencei-tó egyetlen ipari jellegű kikötőjében egy olyan kezelőbázis kialakítása volt, amely lehetővé teszi a kármentesítő és mederkarbantartó gépek, eszközök tárolását, felkészítését és kiszolgálását. Ennek érdekében a HIDRO kikötő területén a függőleges partfalak rekonstrukciója mellett új kikötői- és csarnoképület épült, valamint a portaépület felújítása is megtörtént.


Mindemellett a fenntartási feladatok szakszerű ellátását immáron korszerű új géppark biztosítja.


A Velencei-tó a pihenni, fürdőzni érkezők mellett, főképp a turisztikai szezonban fokozott érdeklődésnek örvend a horgászni vágyók körében is. A partvédőműveket érintő kivitelezés zöme a 2021-es strandszezon kezdetéig befejeződött, az elkészült létesítményeket a nagyközönség birtokba vehette.


Bízunk benne, hogy a megújult Velencei-tó a jövőben is sok örömet és kellemes felüdülést nyújt az itt lakóknak és az idelátogató közönségnek egyaránt.


A projekt eredményeit bemutató galériát kattintva tekintheti meg.


Események

2023. június 23-án megtartották a projekt ünnepélyes zárórendezvényét

A projektben tervezett fejlesztések megvalósultak, melynek eredményeiről a Kedvezményezetti Konzorcium ünnepélyes keretek között megtartott zárórendezvényen tájékoztatta a meghívott vendégeket. A projekt fő célkitűzése az elavult, érvényben lévő jogszabályoknak nem megfelelő műszaki kialakítású partvédőművek rekonstrukciója volt, azonban a tervezésnél számos, a természetvédelmi értékek megőrzésére irányuló fejlesztés megvalósítását is szem előtt tartották. A rendezvényen Horváth Angéla műszaki igazgató-helyettes asszony köszöntőjét követően a kivitelezési munkálatokat végző vállalkozói konzorcium képviseletében Wendl Péter építésvezető tartott előadást, amelyben szemléletes fotókon mutatta be a megszépült Velencei-tavat, a projekt keretében kialakított, felújított létesítményeket. Rövid ünnepi műsort követően a vendégek megtekinthették a projekt eredményeit bemutató kisfilmet is. Ezt követően a résztvevőknek egy kis állófogadáson kötetlen formában nyílt lehetőségük további eszmecserére.

Újabb sajtónyilvános lakossági tájékoztatóra került sor

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt kivitelezési munkálatainak befejezésével a projektet megvalósító konzorcium 2023. június 20-án sajtónyilvános rendezvényre invitálta az érdeklődőket, ahol az elkészült létesítményekről, a természetvédelmi értékek megőrzését szem előtt tartó beavatkozások részleteiről kaptak tájékoztatást a résztvevők. A rendezvénynek a pákozdi Kossuth Lajos Művelődési Ház adott otthont. A projektben megvalósított fejlesztéseket Horváth Angéla, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettese mutatta be, majd a projekt műszaki tartalmát szemléltető rövid kisfilmet is megtekinthették a jelenlévők. A rendezvény második felében a résztvevők választ kaptak az őket leginkább érdeklő kérdésekre, egyebek között arra is, hogy a kivitelezés vízminőségre és magasabb rendű élővilágra gyakorolt hatását milyen vizsgálatokkal követték nyomon a beruházás ideje alatt.

Lezajlott a projekt második sajtónyilvános study tour-ja

A projektet megvalósító Kedvezményezetti konzorcium 2023. április 28-án sajtónyilvános helyszíni bejárás (Study Tour) keretében biztosított lehetőséget az érdeklődők számára a már megvalósított természetvédelmi projektelemek megismerésére. A meghívottak rendhagyó módon egy speciális „tanulmányút” keretében hajós kirándulást tettek a Velencei-tavon, amely során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében Kiss Péter természetvédelmi őrkerület-vezető szemléltető előadáson keresztül mutatta be a Velencei-tó természeti értékeit és a projekt természetvédelmi elemeit. A kivitelezési munkálatok részeként az áramlásjavító kotrások során kiemelt mederanyagból költőszigetek, valamint úgynevezett „ívóhelyek” és „halbölcsők” jöttek létre. Az élőhelyek valamint a biológiai sokféleség megőrzésében való kiemelkedően fontos jelentőségükről is tájékozódhattak a rendezvényen megjelent érdeklődők.

Újabb Sajtónyilvános konferenciát rendeztek a projekt kapcsán

A projektet megvalósító konzorcium 2021. június 30-án szakmai konferenciát tartott, ahol a meghívott érdeklődők szakmai előadásokon keresztül megismerhették a projekt keretében megvalósult kivitelezési munkálatok eredményeit, azok kapcsolódását a kitűzött természetvédelmi célokhoz, valamint tájékozódhattak a további tervezett fejlesztésekről, a jövőbeni célkitűzésekről.
A konferencián Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos köszöntőjét követően Rosza Péter, a VIZITERV Consult Kft. ügyvezetője mutatta be a projekt során alkalmazott partfalépítési technológiákat, kiemelve, hogy a megfelelő építési módszer alkalmazásával a tervezés során mindvégig fokozottan szem előtt tartották az adott terület jellegét, valamint a későbbi üzemeltetési igényeket. A kivitelezők a gyártóval együttműködve olyan egyedi műszaki megoldásokat dolgoztak ki a függőleges partvédőművek építésére, melyeket a projekt kivitelezési munkálatainak teljesítésénél alkalmaztak első ízben.
Több projektelem megvalósítása is természetvédelmi (élőhelyvédelmi) célokat szolgál. A természetes partszakaszokon ívóhelyek és halbölcsők kialakítása történt, amely lehetővé teszi az őshonos halállomány természetes szaporodását, ivadéknevelését. A természetvédelmi területeken megvalósított áramlásjavító kotrások során kiemelt mederanyagból költőszigetek kerültek kialakításra, melyek számos madárfajnak nyújtanak otthont. Ezek megvalósításáról, előnyeiről valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítása során tanúsított környezetbarát attitűdről tartott előadást Csihar László a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.
A konferencia során kicsit kitekintve a projekt kereteiből a további tervezett velencei-tavi fejlesztésekhez kapcsolódva Páll Ákos a Planbau Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, építész tervezője tartott előadást a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Velencei-tónál történő létrehozásáról, a beruházás vonatkozásában előkészített fejlesztésekről és azok jövőbeni megvalósításáról.
A konferencia záró előadásában Wendl Péter, a Colas Alterra építésvezetője bemutatta a megvalósított kivitelezési munkálatokat, valamint tájékoztatta az érdeklődőket a tervezett fejlesztésekről. Az uniós forrásból nem támogatható tevékenységek megvalósítására Magyarország kormánya további, több mint 500 millió Ft-ot biztosít, melynek köszönhetően 8 helyszínen újulhatnak meg Gárdony, Velence és Sukoró területén a csónakkikötők vendégmólói. A munkálatok a tervek szerint 2023-ban fejeződnek be, de jó hír a fürdőzni vágyóknak, hogy a beruházásnak ebben a fázisában a Velencei-tó körüli strandok nem érintettek, azok zavartalanul látogathatók.

Sajtónyilvános konferenciát rendeztek a projekt kapcsán

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projektet megvalósító konzorcium 2019. február 27-én konferenciát tartott, ahol az érdeklődők szakmai előadásokon ismerhették meg a tervezés és kivitelezés főbb projektelemeit. A konferencián Dr. Pomogyi Piroska hidrobiológus (Országos Vízügyi Főigazgatóság) mutatta be a Velencei-tó nádasaival, az élőhelyek rekonstrukciójával kapcsolatba hozható összefüggéseket. Előadásában elhangzott: a nádasok jelenléte nagyban hozzájárul a partvédőművek jó állapotának fenntartásához, így az öbölkotrások és a partfalrekonstrukció során is kiemelt szempont azok állományának megőrzése, a vegetációt védő technológiai javaslatok kidolgozása. A projekt során az áramlásjavító kotrások és a költőszigetek létesítésén keresztül nádas-rehabilitációs és élőhely-rekonstrukciós tevékenységek is megvalósulnak. A folyamatos monitorozással a kivitelezés növényzetre gyakorolt hatása is nyomon követhetővé válik. A tó őshonos halállományára gyakorolt várható hatásokról Pálinkás Imre Pál halgazdálkodási szakügyintéző (Magyar Országos Horgász Szövetség) előadásán keresztül tájékozódhatott a hallgatóság. Mint azt kiemelte: a projekt egyik jelentős elemében a még kiépítetlen partfalú területeken ívóhelyek és halbölcsők kialakítása történik. Ezáltal a halállomány és a vízparti élőlények szaporodásukhoz természet közeli élőhelyeket találnak a sekély vízben és a parton. A konferencia záró előadásában a természetvédelmi területen kialakítandó költőszigetek kapcsán Csihar László tájegységvezető (Duna-Ipoly Nemzeti Parki Igazgatóság) előadásában bemutatásra került a tó rejtett madárvilága és a velencei-tavi madárpopuláció védelmének fontossága és annak fokozott figyelembe vétele a projekt kivitelezése során.


Lezajlott a projekt első sajtónyilvános study tour-ja

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projektet megvalósító konzorcium 2018. szeptember 4-én helyszíni bejárás keretében biztosított lehetőséget az érdeklődők számára a projekt kivitelezési helyszíneinek megtekintésére, a folyamatban lévő munkálatok ismertetésére. A meghívottak egy speciális „tanulmányút” keretében körbehajózták a tavat, amely során jó látható volt, hogy több partszakaszon is megtörtén már a vendégmólók elbontása és megtekinthetők voltak a terület- előkészítési munkálatok a Cserepes-szigeti zagytéren. Betekintést nyerhettek abba is, hogy megkezdődött a dinnyési MOHOSZ csónakkikötő kotrása, mely során a kitermelt mederanyagot vízi úton szállítják a Cserepes-szigeti zagytérre. A leglátványosabb projekthelyszín a sukorói evezőspálya területe volt, ahol már elbontásra került a függőleges partfal, és látható a kivitelező által a végleges partfal építési technológiájának bemutatására kialakított mintaszakasz. Az eseményen a projekt kivitelezési helyszíneit a kivitelező VELENCE 2016 Konzorcium részéről Frey Márton területi igazgató mutatta be.


Nyílt napot tartottak általános iskolás gyerekeknek

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja" című projekt fő célja a Velence-tó vízminőségének javítása, a part menti területek természetes állapotának megőrzése, a jó ökológiai állapot elérése. Mindezen fejlesztések későbbi sikeres fenntartásában kulcsszerepet játszik a következő generáció környezettudatos elkötelezettsége. Ezt erősítendő a projekt része a tó környékén élő fiatalok bevonása, tájékoztatása is. Ezért a projekt kommunikációs vállalásának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felső tagozatos iskolásoknak nyílt napokat szervezett az agárdi Tófelügyelőségen. A program során a fiatalok képet kaptak az Igazgatóság feladatairól és a tó élővilágáról. A rendezvény keretében a diákok előadásokon, ismeretterjesztő játékokban és érdekes gyakorlati feladatokban vehettek részt. Először a gyerekek előadást hallgattak meg az Igazgatóság munkatársától a vízügyi ágazat feladatairól, a Velencei-tó sokszínűségéről, illetve magáról a projektről is. Ezután a Tófelügyelőség területén különböző helyszíneken ismerhették meg a Velencei-tó élővilágát játékos kártyák segítségével, illetve a stég mentén végigsétálva. Megszemlélték a hidrometeorológiai állomás műszereit melyek nélkülözhetetlenek a tó vízgazdálkodásában és a tájékoztatási feladatok ellátásában, a rögtönzött kisebb árvízvédelmi gyakorlaton pedig maguk is kipróbálhatták a gátépítést homokzsákokból.


Újabb lakossági fórumokra került sor:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt előrehaladásának ismertetésére két lakossági fórumot tartott a kedvezményezett Konzorcium. A fórumokon elsőként a kedvezményezett Konzorcium részéről Oláh Zoltán osztályvezető ismertette az előkészítő tervezési feladatok aktuális állapotát, az őszi lakossági fórumok óta elért eredményeket. Majd pedig a tervező, kivitelező VELENCE 2016 Konzorcium tájékoztatta a megjelent érdeklődőket a 2018. évre tervezett kivitelezési munkálatokról, elsősorban a települést érintően. Ezt követően lehetőség nyílt az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására, észrevételek megvitatására.

A lakossági fórumok helyszínei és időpontjai:

Gárdony, 2018. február 28. 17.00 óra, Nemzedékek Háza

Velence, 2018. február 27. 17:00 óra, Velence Korzó


Lezajlott a projekt sajtónyilvános, ünnepélyes nyitórendezvénye

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017. december 14-én megtartotta a projekt nyitórendezvényét. A rendezvény helyszínét a Velencei-tavi Vízi Sportiskola biztosította.

A rendezvényen köszöntőt mondott Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki igazgatóhelyettese, Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és L. Simon László országgyűlési képviselő. Ezt követően Dr. Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója bemutatta a projektet és ismertette a projektben tervezett fejlesztések megvalósításának szükségességét. A rendezvény lezárásaként színvonalas néptáncbemutatót tekinthettek meg a meghívottak, majd a rendezők állófogadáson látták vendégül a megjelenteket.


Lakossági fórumokat tartottak a projekt által érintett településeken

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” című projekt ismertetésére lakossági fórumot tartott a kedvezményezett konzorcium. A rendezvényen a projekt megvalósításában közreműködő szervezetek képviselői bemutatták a projektet és ismertették a projektben tervezett fejlesztések megvalósításának szükségességét, kiemelve a települést érintő fejlesztéseket. Ezt követően lehetőség nyílt az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására, észrevételek megvitatására.

Partnerek

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/ 225-44-00

www.ovf.hu


Konzorciumi partner

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefon: 22/315-370

www.kdtvizig.hu


Tervező és kivitelező

VELENCE 2016 KONZORCIUM
Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: 1/1883-14-00

www.colas.hu


Swietelsky Magyarország Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Telefon: 1/889-64-00

www.swietelsky.hu


Mérnök

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. ép. fsz.2

Telefon: 56/378-201


PR és tájékoztatási feladatok

EPS Kereskedőház Kft.

2030 Érd, Dévai u. 56. A2. ép.

Telefon: 20/999-9221Kapcsolat

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefon: 22/315-370

E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu